Massage

Beroende på vad hunden behöver så kan jag gå in med en djup behandling av spänd muskulatur eller bindväv eller bara göra en avslappningsmassage.

Vid behandlande massage jobbar jag med mer djupgående tekniker för att påverka spända muskler, muskelknutor sk triggerpunkter och bindväv. Massagen stimulerar på ett positivt sätt blodtillförseln till de korta och ibland krampande mjukdelsstrukturerna, vilket förbättrar hundens muskelaktivitet och rörelseuttag samt verkar smärtlindrande. En kort och krampande muskel kommer att motverka hundens möjligheter till goda rörelser. En spänd muskel har även sämre reaktionsförmåga och har därmed svårare att reagera snabbt om hunden behöver parera en rörelse och ändra rörelseriktning. Korta, spända muskler skapar ofta kramp och smärta som i sin tur i förlängningen ofta leder till att hunden kompensatoriskt väljer att inte lägga belastning och ta ut rätt rörelse.

Jag har lång erfarenhet av att möta och bemöta olika hundindivider och låter alltid hunden vara den som tar den första kontakten. Jag anpassar massagetillfället efter vad just din hund tillåter och accepterar just den dagen.

Se gärna mina böcker om hundmassage i webshopen

Massage hund
De flesta hundar uppskattar massage och blir mycket avslappnade av den typen av behandling.
×

Varukorg