Vad är spondylos?

Många hundar drabbas av en sjukdom som heter spondylos. Vad är det egentligen och finns det något vi kan göra för att förhindra att hunden får den? Har kanske till och med just din hund spondylos?

Spondylos är en degenerativ förändring där det bildas benbryggor mellan kotorna i hundens rygg. Det börjar med att det kommer små kalkutfällningar (osteofyter) som bildas på kotorna. Det kan vara på sidorna, ovanpå eller på kotornas undre del, vilket är vanligast. De här nabbarna försöker fungera som ett stödben för kotorna. Spondylos uppkommer nämligen pga att hunden är överrörlig i området. Med överrörlig menar jag att det är för stor rörlighet mellan två kotor och kroppen vill då skydda den viktiga ryggmärgskanalen så inte nerverna skadas av en för stor rörlighet. 

Dessa små nabbar kan antingen sluta växa helt eller kan växa ihop med nabbar från intilliggande kotor så det bildas hela benbryggor mellan kotorna i hundens rygg. Hunden störst rörlighet i övergångarna mellan de olika delarna i ryggen där övergången mellan ländrygg och korsben är mest rörligt så det är dessa som ofta drabbas först men om hunden har en dålig stabilitet så kan det fortsätta bildas spondylos i hela hundens rygg. 

En röntgenbild på min egen hund, Smilla. De övre pilarna visar på ganska nya osteofyter medan de nedre visar på nästan helt sammanväxta benbryggor.

När dessa mineraliseringar, kalkutfällningar, benbryggor, växer ut så ska det bildas ny vävnad i ett område där det redan finns annan vävnad så under den period som spondylosen utvecklas så har hunden oftast ont. Hur ont det gör varierar dock kraftigt och jag har träffat på många hundar där spondylosen har visat sig som ett bifynd när man röntgat för något annat. Men oftast gör det ändå ont som sagt. Området blir inflammerat och påverkar både närliggande disk och muskulatur. Ibland kan mineraliseringen ge tryck mot en nerv vilket kan ge neurologiska symptom hos hunden. 

När spondylosen har slutat växa så gör det oftast inte ont på samma sätt längre men hunden har nu stelopererat sig själv och har kompensatoriska problem i andra delar av kroppen. Dels har den nu förändrat sitt rörelsemönster, kanske gått och snedbelastat. Eftersom den har en inskränkt rörelse på ett ställe så brukar kroppen då kompensera detta med inskränkningar även på andra ställen där hunden inte tar ut fullt rörelseomfång eller tar ut ett alldeles för stort rörelseutslag. Dessutom kommer inte musklerna i ryggen kunna stretchas ut när hunden rör sig eftersom kotorna är ”låsta”. 

Som ni förstår så är det ingen rolig sjukdom att få och man måste tänka på rehabilitering under återstoden av hundens liv. Med rehabilitering menar jag inte att man måste gå till en fysioterapeut och få behandling hela tiden utan att man lär sig vad man kan göra själv för att hjälpa sin hund och det får man sedan göra resten av hundens liv.

Om skadan redan är skedd och du nu har en hund med spondylos

Du behöver nu lära känna din hund på ett nytt sätt. Vad klarar just din hund för motion och träning? Vi ska hela tiden försöka ligga väldigt nära hundens maximala kapacitet för att använda sin kropp UTAN att den får ont av det. Det kan vara flera olika saker som påverkar

  • Hur långa promenader ni går
  • Kan hunden vara lös eller måste den gå i koppel?
  • Vilket underlag har ni på promenaderna?
  • Hur gammal är hunden?
  • Hur tränad var den innan spondylosen kom?
  • Är din hund överviktig?
  • med mera

Vi försöker lägga promenaderna på en tid och längd som din hund orkar och klarar utan att få mer ont. Men vi drar inte ner till superkorta promenader om vi inte måste. Ju mer hunden får använda sin kropp desto bättre. Om hunden kan vara lös och springa lite mer i skog och mark så får den igång en bättre cirkulation i kroppen och mjukar upp spända muskler. Det är bra att gå på ganska mjuka underlag eftersom asfalt är ganska stötigt för hundens kropp.

Som jag sa tidigare så har hunden stelopererat sig själv och kommer behöva extra hjälp med att mjuka upp sina muskler och behålla bra rörlighet i resten av kroppen. Så mycket massage i rygg och ben är viktigt för våra spondyloshundar.

Förebygga eller hejda spondylos

Ja, tro det eller ej, men vi kan faktiskt hjälpa hunden så den antingen löper mycket mindre risk att få spondylos eller om spondylosen har börjat så har vi en bra chans att kunna hejda den så den inte sprider sig ännu mer.

Hur gör jag det då, undrar du nu.

Eftersom spondylosen uppkommer för att hunden är överrörlig så behöver vi träna så att hundens rygg blir mer stabil. Det gör vi först och främst genom att träna bålstabilitet. Vi ska träna alla de små lednära musklerna i ryggen och träna upp en stark diafragma som hjälper till att stödja hela hundens rygg från insidan.

Bästa sättet att träna bålstabilitet är på balansbollar. Vi kan börja med att hunden tränar på balansdisk nära golvet och med minimal risk att ramla av. Sedan är det bra om vi kan utveckla det och flytta upp hela hunden på en stor balansboll. Om din hund har spondylos fråga din fysioterapeut eller veterinär om det är ok att börja träna!

Det finns många andra sätt vi kan träna bålstabiliteten på men bollträningen är det absolut bästa sättet eftersom hunden inte kan fuska.

Vill du lära dig mer om bollträning så gå en kurs. Jag har många utbildade balansbollsinstruktörer runt om i Norden, annars kan ni gå in och köpa min grundkurs i balansbollsträning som ligger online HÄR

×

Varukorg