Frågor och svar angående
Utbildningen till Certifierad Fysioterapeut på hund

Vad är en empiriskt studie?

För att bli certifierad hundfysioterapeut måste du även göra en empirisk studie. 

Empirisk studie innebär att du gör en vetenskaplig undersökning grundad på observationer, datainsamlingar eller experiment. Du ska sedan sammanställa dessa insamlade data och göra en slutledning med grund av det materialet. Det kan vara en intervjustudie, enkätundersökning, fallstudie där du följer upp ett rehabfall mm. 

Detta istället för att göra en teoretisk studie där man analyserar och tolkar vad andra forskare redan har kommit fram till.

studiebild
×

Varukorg